TIETOSUOJATURVA

TIETONNE ON MEILLÄ TURVASSA!

Rekisterimme tietoja käytetään Olemuksen
tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99) 

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE (Julkisuuslaki 621/99) Laatimispvm: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

2. Rekisteri-/tieto- järjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite mikäli julkinen

Nimi
olemus.fi (BOW Konsult Ab)

Yhteystiedot susan@olemus.fi

Nimi
Susan Hedman

Yhteystiedot susan@olemus.fi

olemus.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus), tietojärjestelmän käyttötarkoitus

asiakassuhteen hoito

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

nimi, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys

asiakkaan oma ilmoitus, asiakas voi itse poistaa tietonsa rekisteristä

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan

rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille

talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

BOW Konsult Ab on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ( EU 2016/679) mukaisesti.