Ammattiin valmistava Olemuksen Mentaalinen valmennus® VALMENTAJA koulutus

Haluaisitko vaihtaa ammattia ja tehdä työtä Mentaalisena Valmentajana? Tämän koulutuksen avulla valmistut innostavaan ja palkitsevaan ammattiin, ja samalla autat ihmisiä avautumaan sisäiseen viisauteen. Terapeuteista ja valmentajista, rinnalla kulkijoista elämän haastavissa tilanteissa on suuri pula. Koulutuksen avulla saat monia toimivia työkaluja, harjoituksia ja tehtäviä joiden avulla pystyt valmentamaan yksilöä ja/tai ryhmää hyvinvointiin monella tavalla  tai työtiimiä parempiin tuloksiin ja onnistumisiin. 

Aivan niin kuin Einstein tuossa viereisessä kuvassa sanoo; me emme voi ratkaista haasteitamme ajattelemalla ja toimimalla samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Helpommin sanottu kuin tehty. Useat meistä tietävät miten voisimme muuttaa elämäämme parempaan suuntaan tai saada parempia tuloksia ja tyytyväisyyttä aikaiseksi, mutta pelkkä tieto tai halu ei riitä vaan tarvitaan toteutusta, tekoja.  Yksin se on haastellista ja olemme tietyllä tavalla sokeita omalle käyttäytymisellemme.  Siksi toisen ihmisen apu, kannustus ja selkeys auttaa päämäärien saavuttamisessa suuresti.

Tämän koulutuksen avulla saat työvälineitä auttaa valmennettavaa todelliseen muutokseen, joka lähtee ajatusten ja asenteiden muuttamisesta. Valmennat asiakastasi luomaan itselleen askeleet, jotka toteuttavat hänen tarpeensa ja uudistumisen niin ajatuksissa, tunteissa kuin teoissa.

Saat oman kokemuksen kautta välineitä, jotka toimivat varmasti ja tuottavat hyviä tuloksia niin yksilöllisessä valmennuksessa kuin ryhmissä ja työtiimeissä.

Koulutus antaa sinulle valmiudet ja välineet opettaa ja ohjata mieltä, ajatuksia, tunteita, verbaalista ilmaisua ja käyttäytymistä.

Saat välineet aktivoida avartuvan ihmiskuvan, jossa sielutietoisuus on läsnä ja aktiivisena. Annat valmennettavallesi uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia, joiden kautta hän pääsee yhteyteen omaan voimaansa ja pystyy vapauttamaan energiaansa elämään ilman vanhojen tapojen ja mallien luomia esteitä.

Opit ohjaamaan ihmistä oman alitajunnan ja päivätajunnan yhdistämisessä, jolloin mahdollisuudet luomiseen ja luovuuteen avautuvat aivan uudella tavalla.

Valmennus keskittyy yksilön tai yrityksen tähän hetkeen. Ajatusten, visioiden, tunteiden, sanojen ja tekojen synkronointiin, jolloin tulos on se mitä halutaan ja haetaan. Tähän päästään oikeiden harjoitusten kautta, jolloin valmennettava tiedostaa itse mitä hänen tulee muuttaa ja miten valita toisin. MV on silloin vahvassa roolissa tukemassa valmennettavan matkaa luomalla askeleita, jotka mahdollistavat sen mitä asiakas haluaa.

  • Koulutus toteutuu kerran kuukaudessa pe ilta klo 17-20, la ja su klo 10-17 tapaamisella fyysisesti.
  • Kerran kuukaudessa jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen ohjauksen aiheeseen ja tehtäviin liittyen verkossa/fyysisesti.
  • Pienryhmien kokoontumisella verkossa/fyysisesti ja harjoittelulla pienryhmissä.
  • Ryhmän tapaaminen ja kyselytunti kerran kuukaudessa verkossa.


KOULUTUKSEN AIHEET:

1. Ihmisyys - jotta voimme valmentaa ihmistä meidän tulee ymmärtää kokonaisuus mitä ihmisyys on.

Ihmisyyden eri kerrostumat

Keho ja sen heijasteet

Traumat ja niiden vaikutus käyttäytymiseen

Tunteet, tunnelukot ja niiden avaaminen

Opitut tavat ja mallit

Asenteet

Uskomukset

2. Ohjaus tasapainoon ja vapautumiseen 

Tasapaino ja vapautuminen merkitsevät jokaiselle yksilölle eri asioita, joten on tutkittava tarkoin toisen ihmisen kokonaisuus ennen kuin voimme tarjota hänelle askeleita tasapainoon ja sen myötä vapautumiseen.

Tasapaino on alati muuttuva tekijä ihmisyydessä. Ihminen on aina tekemisissä ulkoisten asioiden ja ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat häneen. Ne on otettava huomioon haettaessa tasapainoa ja vapautumista.

Ympäristön vaikutus

Omat voimavarat ja niiden lisääminen

Valinnat, päätökset ja sitoumukset

Alitajunnan ja tietoisen mielen yhteistyö

Ajatusten ohjaaminen

Luominen ja luovuus

3. Feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat perusenergiat jotka ovat jokaisessa ihmisessä. Niihin liittyy asioiden virtaavuus ja hyvinvointi monella tavalla. Nämä energiat ja niiden suhde toisiinsa luovat ihmiselle identiteetin, jolla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Antaminen ja vastaanottaminen

Vuorovaikutustaitojen avautuminen

Kehonkieli

Erillisyydestä yhteyteen

4. Energioiden puhdistus ja tasapainotus. 

Pystymme tekemään voimallista työtä energioiden kanssa, joka auttaa niin itseä kuin muitakin toteuttamaan itseä ja kulkemaan myötävirtaan.

Tilat

Ihmiset

Oma itse

5. Sielutietoisuus on korkeampaa ymmärrystä. 

Tietoisuutta jolla pystyy katsomaan ihmisyyttä ja sen haasteita aivan toisesta näkökulmasta. Sen avulla löytyvät myös ratkaisut, jotka ovat eheyttäviä ja rakentavia.

Merkitys ja tarkoitus ihmisyydessä

Miten avaat sielutietoisuuden tukemaan elämääsi

Uudet näkökulmat ihmisyyteen ja elämään

Laajemman tietoisuuden antama ymmärrys

6. Uuden alku on aina haasteellista. 

Yhden tavan muutos ja sen toteuttaminen pysyväksi malliksi vie melkein kolme kuukautta, mutta se tuottaa upeita tuloksia. Uusi alku on myös innostava ja luo energiaa jolla tehdään muutos. Hyvä valmentaja pystyy innostamaan asiakastaan luomaan oman muutoksen.

Askeleet joilla löydät perille

Valmennukset ABC

Eettiset säännöt ja niiden merkitys

Uusien ajatusten integroiminen elämään

Uusien tapojen sisäistäminen

Kokemusten kokeminen uudella tavalla

Läsnäolon vaikutus ja mahdollisuudet

7. Harjoittelujakso on omien taitojen ja kykyjen käyttöönottoa konkreettisesti eri työkalujen avulla työskennellen.

Kokemus tuo parhaimman opin ja palautteet ohjaavat oikeaan suuntaan. 

Harjoittelu 20 asiakkaan kanssa, viiden kerran valmennuksella. 

Lopputyön tekeminen, enemmän itsellesi kuin kouluttajille. Lopputyössä syventyminen aiheeseen, joka todella innostaa sinua tekee sinusta mestarin, jolta eivät työt lopu.

10 koulutus viikonloppua, jonka jälkeen 4 kk harjoittelujakso, jolloin otat vastaan harjoitusasiakkaita. Harjoittelujakson aikana sinulla on työnohjaus ja ryhmän tuki apunasi.  

Koulutuksen aikana omien kokemusten kautta keräät työkalupakin ja asenteen jolla voit valmentaa ihmisen tai yrityksen hyvinvointiin. Koulutuksen jälkeen sinulla on kattava osaaminen ja tietoisuus miten valmentaa ja ohjata ihminen tai yritys kohti hyvää elämää ja menestystä.

Esimerkki Mentaalisen Valmennuksen yhdestä työvälineestä, joka johtaa tunteiden avautumiseen:

Mentaalisen Valmennuksen yksi väline auttaa sinua saamaan paremman tietoisuuden ihmisen hermostotilasta. Se tarjoaa työkaluja, kun ihmisestä tuntuu, että hän on jumissa stressaavassa sympaattisessa tilassa, eikä pysty rauhoittumaan. Opit ohjaamaan valmennettaviasi vapauttamaan oman tilan ja löytämään rennomman olon, jolloin tyytyväisyys kaikilla elämän osa-alueilla vahvistuu.

Itsetarkkailu metodilla, jonka opetamme sinulle, opit tiedostamaan miten keho ja hermosto reagoivat tilanteeseen ja pystyt tietoisesti erilaisilla, helposti toteuttavilla toiminnoilla rauhoittamaan kehon ja hermoston tilanteen, jolloin myös mieli rauhoittuu.

Vapautuminen rohkaisee sosiaaliseen sitoutumiseen ja antaa mahdollisuuden tuntea olo kotoisammaksi ja yhteys läheisiin ja muihin ihmisiin tapahtuu ilman esteitä. Keho tuntee turvallisuutta, rentoutuu helpommin ja stressi on vähäisempää eli yksinkertaisesti ihminen voi paremmin kaikin tavoin ja pystyy olemaan oma itsensä kaikissa tilanteissa. Energiataso nousee, jolloin suoriutuminen elämästä ja sen haasteista helpottuu. Elämä ei ole enää selviytymistä tai pakkoja vaan vapaita valintoja ja mahdollisuuksia.

Samalla kun tiedostaa mihin hermosto reagoi löytää reitin tilanteisiin joissa tunnekokemukset ovat olleet niin syvät, että ihminen ei ole pystynyt toimimaan koettujen tunteiden mukaisesti vaan on ohjautunut selviytymistoimintoon, jossa väistää tunteet. Nämä suljetut tunnekokemukset ohjaavat toimintaa ja ne estävät ihmistä avautumasta omalle olemukselle kokonaisena. Hermoston kautta eli kehollisten reaktioiden kautta pystytään yhdistymään tunteisiin, jotka ohjaavat ihmisen käyttäytymistä tiedostamattomasti ja vapauttamaan nämä jolloin ihminen vapautuu olemuksessaan.

Saat käyttöösi monia muita yksinkertaisia ja tehokkaita työvälineitä, joiden kautta pääset loistaviin tuloksiin valmennettaviesi kanssa.

KOULUTUS ALKAA ELOKUUSSA 2024        

Koulutusviikonloput:                

elokuu 23-25, syys 13-15, loka 11-13, marras 8-10, joulu 13-15

2025 tammi 10-12, helmi 7-9, maalis 7-9, huhti 11-13, touko 16-18


Varaa aika keskusteluun, susan@olemus.fi. Selvitetään yhdessä onko koulutus sinua varten ja tukeeko se sinun polkuasi.


Olemme 2009-2023 kouluttaneet 13 pitkää vuoden tai yli vuoden kestänyttä koulutusta, ohjanneet 35 Mentaalisen Valmennuksen kahdeksan viikkoista koulutusta. Susan on tehnyt tuhansia kanavointeja yli kolmen kymmenen vuoden aikana ja valmentanut satoja ihmisiä. Näiden kautta ihmisyys ja ihmisen potentiaali on tullut hyvin selkeäksi ja näiden kokemusten pohjalta on Olemuksen Mentaalinen Valmennus® Valmentaja koulutus syntynyt.

Mentaalinen Valmentaja koulutuksen hinta on 4400€ + 24%alv = 

5456€

Maksa koulutus kerralla -10%

5456-10% = 4910 €

Osamaksu

12 kk

5456/12 kk = 454,60€

Emme peri korkoa osamaksusta.

Osamaksu

18kk

5456/18 = 303,10€

Emme peri korkoa osamaksusta.

Tarvittaessa voit saada myös pidemmän maksuajan. Kysy rohkeasti maksuista, susan@olemus.fi.