KOULUTUKSET

Tällä hetkellä ohjaan Kanavointikoulua, johon sisältyy kaikki aikaisemmin Valomaailmasta vastaanottamani koulutukset ja harjoitukset. Koulutus on syvällinen matka sydämen ja tietoisuuden avautumiseen. 

KANAVOINTIKOULU

- Korkeamman tietoisuuden aktivointi -

2019 kesällä Italiassa retriittiä ohjatessani sain tiedon Valon Oppailtani, että kaikki koulutukset, jotka on minulle on annettu Valosta ovat tähdänneet siihen, että ihminen avaa itsensä tietoisuuteen, jossa hän on yhteydessä niin kollektiiviseen tietoisuuteen kuin Valon taajuuteen. Tämä on luonnollinen tila jokaiselle ihmiselle, se on vain aikojen saatossa unohtunut ja mieli on saanut temmeltää vapaasti ilman rajoja ja ottanut näin ylivallan. Syntyi siis Kanavointikoulu, josta on nyt kolmas koulutus käynnissä.

Askeleet tämän tilan jälleen avaamiseen ovat selkeät:

Mentaalinen Valmennus, jossa kohtaat itsesi ja opit miten mieltä voi valmentaa.

Jumalallinen Yhteys harjoitus, ymmärrät harjoituksen merkityksen ja koulutat mieltäsi/egoasi antamaan tilaa sisäiselle viisaudellesi.

Valopallo harjoitukset avaavat aivojesi oikeaa lohkoa ja käpylisäkettä, joiden myötä avaudut korkeampaan tietoisuuteen.

Valopallo auttaa sinua puhdistamaan omasta keskilinjastasi ja chakroistasi estävät tekijät avautumiselle yhteyteen Korkeamman tietoisuuden kanssa.

Kanavointiharjoitukset avaavat sinua yhä enemmän ja saat kokea konkreettisesti olevasi kanava Korkeammalle tietoisuudelle.

Sinulla on myös mahdollisuus avautua näkemään energioita.

Siihen että aivojen rakenne ja mielen taajuus muutetaan korkeampaan värähteeseen vaaditaan paljon itsekuria ja harjoitusta, mutta oman tahdon ja halun kautta se on mahdollista. Tässä vaiheessa egosi on jo pienentynyt ja ymmärryksesi omasta olemassa olostasi on selkeämpää.

Voit käyttää kanavointia työvälineenä kaikessa mitä teet tai keskittyä yksin sen tekemiseen. Koulutuksessa saat myös työ välineeksi Valopallon, joka on energiahoito ja voit keskittyä myös sen tekemiseen. Nämä voit myös yhdistää kaikkeen siihen mitä jo nyt teet.

Pyysin kanavointia sanaan kanavointi ja tässä on vastaus:

KANAVOINTI sana kuvaa tietoisuuden tilaa jossa ihminen vastaanottaa informaatiota toisesta ihmisestä tai muusta elollisesta, hänen mielestä, kehosta ja sielusta eli hänen kokonaisuudestaan.

Tämä kyky on jokaisella ihmisellä, mutta kyky on unohtunut aikojen saatossa.

Kyvyn voi aktivoida harjoittelemalla ja avautumalla puhtaan pyyteettömästi toiselle ihmiselle, antamalla oma tila toiselle. Tässä tilassa ihminen voi vastaanottaa informaatiota oikeastaan mistä vain ja toisen esittämiin kysymyksiin tulee vastauksia.

Kanavointi on myös tila, jossa ihminen on yhteydessä puhtaimpaan ihmisosaansa ja on saman aikaisesti yhteydessä sielulliseen osaansa.

Kanavointi on sana tilalle, jossa ihminen yhdistyy puhtaimpaan värähtelyyn mitä ihmisyydessä on olemassa. Tila on eheyttävä ja parantava niin kanavoitsijalle kuin kanavoitavalle.

Seuraava Kanavointikoulu alkaa helmikuussa 2023.

helmikuu 25-26, maaliskuu 25-26, huhtikuu 22-23, toukokuu 20-21, kesäkuu sovitaan erikseen, elokuu 19-20, syyskuu 16-17, lokakuu 14-15, marraskuu 18-19, joulukuu 9-10, tammikuu 2024 13-14

Varaa aika haastatteluun sähköpostilla susan@olemus.fi.

Kanavointikoulun hinta on 3290 €.

Kanavointikoulusta valmistuneet, jotka tekevät kanavointeja:

Pii Kieppu
+35840 724 0128
www.voimaajavaloa.fi

Kreeta Laukkanen
kreeta@zeven.fi
www.zeven.fi

Sari Lehikoinen
sari.lehikoinen@kolumbus.fi
+35850 555 5979

Pii Leskinen
pii.leskinen@gmail.com
+358 50 911 6494

Neanda Naa
neanda@zeven.fi
+358 40 776 7974
IG @neanda_naa

MENTAALINEN VALMENNUS 

 7 viikkoa

Tämä koulutus syntyi, kun kanavoinnissa olleet asiakkaat usein kysyvät kanavoinnin jälkeen, mitä minä nyt sitten teen? Minä esitin tämän kysymyksen Valonoppailleni. Vastaus tuli lentomatkalla jonnekin. Sanat Mental Training alkoivat toistumaan päässäni ja aloin kirjoittamaan sitä auki lentokoneessa istuen.

Sain kanavoituna täydellisen ohjeistuksen siitä miten ihminen voi valmentaa mieltänsä niin että pystyy kuulemaan oman sisäisen viisautensa äänen.

Ensimmäinen Mentaalisen Valmennuksen kurssi oli syyskuussa 2009. Tällä hetkellä kursseja on pidetty 35.

Kurssi toteutuu seitsemän viikon aikana kahdeksassa tapaamisessa, jotka ovat kerran viikossa noin kolme tuntia kerralla. Ryhmässä on maksimissaan 8 osallistujaa.

Viikolla osallistujat tekevät harjoituksia, joiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään ja kokemaan omat mallit, tavat ja asenteet.

Aiheet ovat hyvin maan läheisiä ihmisyyteen palauttavia ja oman mielen voiman ymmärtämistä.

Yksinkertaisuudessaan katsomme ja tutkimme mitä alitajuntasi tuottaa ja annamme mahdollisuuden muuttaa alitajunnan ohjelmointia palvelemaan sinua ja elämääsi tukien eikä hajottaen.

Tässä alla esimerkkejä ihmisyyden ristiriidasta:

Et voi ajatella tai puhua negatiivisesti ja odottaa hyvää elämää.

Et voi puhua puutteesta ja odottaa vaurautta.

Kylvät jatkuvasti ja korjaat sen mitä kylvät. Jos haluat omenoita et voi kylvää männyn siemeniä. On tärkeää tulla tietoiseksi siitä mitä puhuu ja ajattelee. Jokainen ajatus, jokainen tunne, jokainen sana, jokainen teko lähtee meistä liikkeelle värähtelynä ja palautuu takaisin meihin täydellisesti samanlaisena kuin millaisena se on lähtenyt.

Jokaisesta aiheesta on kanavoitu kirjoitus, joiden tarkoitus on avata osallistujan tietoisuutta hahmottamaan kokonaisuutta laajemmin.

Aiheet ovat:

Mielen avautuminen

Valinnat ja päätökset

Terve itsekkyys ja itsetunto

Hyvän aktivointi

Yhteyden muodostaminen sisäiseen viisauteen

Tärkeänä osana itsen ymmärtämistä on ryhmä. Usein on helpompi nähdä ja kuulla itseään toisten kautta. Ryhmästä syntyy luonnollinen tuki, joka jatkuu kurssin jälkeenkin. Koska ryhmässä avaat itsesi täysin tuntemattomille näyttäen omat heikkoudet ja vahvuudet eli olet juuri se mitä olet, ja sinut hyväksytään juuri sellaisena kuin olet. Se, että avaudut näyttämään ja katsomaan itseäsi rehellisesti avaa sinulle oman voimasi. Kun oma voimasi avautuu sitä ei kukaan enää voi ottaa sinulta pois.

Jokainen ryhmä on omanlaisena ja olen oppinut vuosikymmenien aikana, että ryhmä muotouttaa itse itsensä juuri sellaiseksi, joka palvelee jokaista läsnäolijaa parhaalla tavalla. En noudata valmista sapluunaa vaan kuuntelen ryhmän tarvetta ja kanavoin harjoitukset ja aiheet sen mukaisesti mikä on ryhmän tarve.

Hinta 580€, jonka voi maksaa osissa.

Tiedustelut susan@olemus.fi.


VALOPALLO

- Energiahoito -

MITEN HOITOMUOTO SYNTYI:

Kanavoin ensimmäisen kerran Italiassa Loreton basilikassa Valopallosta. Tieto oli niin hämmentävää, että kyseenalaistin sitä ja hain varmistusta siihen, että olen kanavoinut puhtaasti. Sain vahvistuksen ja aloin ymmärtämään enemmän mistä on kyse ja tein niin kuin aina teen eli toteutin Valo-oppaideni pyyntöä kuljettaa tietoa eteenpäin. Ensimmäinen koulutus Valopallo hoidosta alkoi maaliskuussa 2017 ja viides ryhmä valmistui 2020 marraskuussa.

MITÄ VALOPALLO ON:

Valopallo erotetaan ihmisen läpi kulkevasta energiasäikeestä - keskisäikeestä, joka on puhtainta Valon ja Rakkauden energiaa, joka ihmisessä on. Sen tietoisuus on korkeinta olemassa olevaa.

MITEN VALOPALLO TOIMII:

Valopallo toimii upealla tavalla eheyttäen ja tasapainottaen sen minkä voi ja saa eheyttää, ihmisen kokonaisuutta kunnioittaen.  Ottaen huomioon sen, mikä on tarkoituksen mukaista ihmisen käydä läpi, jotta hän kehittyisi.

MITEN VALOPALLO HOITO TEHDÄÄN:

Hoidossa tekijä irroittaa omasta keskisäikeestään, joka on ihmiskehon läpi kulkeva Jumalallinen energia, Valopallon, jonka hän siirtää hoidettavan pään päälle. Valopallon energia kulkeutuu hoidettavassa juuri sinne missä se voi hoidettavan sielunsuunnitelmaa kunnioittaen hoitaa ja eheyttää häntä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin. Ihmisen mieli tai tahto ei puutu siihen mitä Valopallo hoitaa. Hoitaja voi nähdä miten Valopallo ihmisessä kulkee ja saada sen kautta tietoa hoidettavan tilasta.

Hoito voidaan tehdä etänä tai fyysisesti läsnäollen.

Valopallo ei vahingoita ihmistä tai ympäristöä, koska se ei ole erillinen. Se kunnioittaa kunkin ihmiselämää ja sielunsuunnitelmaa pyrkien eheyttämään kaiken sellaisen joka on mahdollista eheyttää.

EDELLYTYKSET VALOPALLO HOIDON TEKEMISEEN:

Ennen kuin Valopallo hoitoa voi tehdä toiselle on hoidettava oma keskisäikeensä vahvaksi ja virtaavaksi. Koulutuksessa aloitetaan itsestä, ja moninaisten harjoitusten avulla vahvistetaan omaa keskisäiettä ja avataan omaa tietoisuutta. Valopallo nostaa esiin aiheita ja haasteita, jotka ihmisessä ovat, sen mukaan miten ihminen on valmis niitä käsittelemään. Ryhmän tuki on tässä oleellinen ja tärkeä. Jokainen valmistunut Valopallo hoitaja on koulutuksen aikana kohdannut itsensä ja omat haasteensa ja avautunut tietoisuudessaan näkemään itsensä.

MIHIN VALOPALLO VOIDAAN KÄYTTÄÄ:

Fyysisiin, psyykkisiin ja henkisiin epätasapainotiloihin. Myös sairauksiin joihin energiahoitoa ei yleensä suositella, esim. syöpä tai tulehdukset. Valopallon Jumalallinen viisaus tietää täsmällisesti mitä se voi eheyttää ja mitä ei.

Valopalloa voi käyttää myös eheyttämään luontoa, eläinkuntaa ja kaikkea elollista. Tilojen energiavärähtelyn puhdistamiseen ja nostamiseen.

Lähetämme Valopallo koulutuksen käyneiden kanssa jokaisena iltana klo 21 yhteisen Valopallon ihmiskunnalle ja Maaplaneetalle.

Jotta pääsisit syvempään ymmärrykseen Valopallosta alla on kanavointejani aiheesta.

Tästä se alkoi; osa kanavoinnista 2016 LORETOSSA:

Tämä on ainutlaatuista tietoa, jota teille nyt annamme. Antakaa ihmisille mahdollisuus kauttanne saada tämä tieto itselleen,  ja tulevat he, jotka kykenevät ja haluavat, ja ovat kyllin puhtaita tämän tekemään.

Valon energia joka irtaantuu keskisäikeestä on täydellisen puhdas ja rakkaudellinen. Ihmiskehon kautta tuleva energia on aina rajoittunut ja sävyttynyt mielen energiasta.

Valon energia pitää sisällään myös osittain Maan energiaa, joka mahdollistaa sen siirtymisen ihmiseen, ja ihmistä ympäröivään ympäristöön. Maaenergiaa on vain hitunen ja loppu on Valontaajuutta puhtaimmillaan. Valopallo loistaa valoa ja voi olla näkyvä monelle ihmiselle. Se ei vahingoita ihmistä tai ympäristöä koska ei ole erillinen. Voit laittaa kätesi Valopalloon ja tuntea sen vahvan värähtelyn. Valopallo eheyttää kaiken mitä se koskettaa.

Tässä kanavoimaani ohjeistusta Valopallo opiskelijoille:

Rakas Susan, olet vastaanottanut suuren välineen, joka on ihmiselle annettu aikana, joka on teille maan päällä hyvin vaikea. Valopallon on tarkoitus auttaa mahdollisimman monia ihmisiä löytämään tasapaino ja tarkoitus omasta elämästään. Valopallo toimiessaan auttaa henkilöä vapautumaan asioista, jotka ovat estämässä häntä. Vapautuminen tapahtuu sen valmiuden mukaan missä ihminen kulloinkin on. Valo, joka kulkee ihmisen läpi on niin suuri ja viisas että se tekee tehtävänsä ainoastaan ja vain puhtaimmalla mahdollisella Valolla, joka on rakkaudesta lähtöisin, joten mitään vaaraa ei ole.

Ihminen joutuu hetkellisesti kokemaan puhdistumisen aiheuttaman epätasapainoisen olotilan, mutta tila korjaantuu nopeasti ja varsinkin kun ihminen ei pelkää, ja löytää täydellisen luottamuksen Valopallon viisauteen.

On tärkeää että puhdistus työ on perusteellista, koska vain silloin Valopallo saa täyden tehon, kun ihminen on vapaa omista esteistään, jotka ovat syntyneet ihmisyyden tasolla. Eli olette vapauttamassa enemmän energiaa sielulliselle tasolle, ja sen kautta saatte käyttöönne tietoisuutta, joka tuo vahvuuksia alueilla, jotka saattavat olla teille tuntemattomia. Eläkää ne todeksi, katsokaa elämäänne kuin eläisitte uudessa todellisuudessa, sillä se on teille tapahtumassa. Vähitellen vanhat mallit postuvat, pelot tekevät tilaa, ja alatte näkemään mahdollisuuksia kaikessa, samoin teidän sielulliselta puolelta alkaa nousemaan yhä vahvempi ohjaus elämässänne.

Asiat, jotka olivat aikaisemmin tärkeitä saattavat menettää merkityksen, koska ne ovat olleet mielen luomia. Mielen kehittyminen on synnyttänyt ne, mutta ne eivät silti värähtele rakkauden taajuudella,  niin kuin sielu tekee. Ohjauksenne syntyy vähitellen yhä enemmän sielullisesta energiasta ja tulette huomaamaan sen eron mielen energiaan.

Tehkää edelleen harjoituksia, joissa olette läsnä omassa energiassanne ja vapauttakaa mahdollisimman paljon aikaa myös tyhjyydelle - tilalle, jossa ette tee jotain vain täyttääksenne aikanne jollain. Tyhjyyden tila antaa mahdollisuuden sielulliselle energialle nousta esiin ja ohjata ajatuksianne ja tunteitanne siten, että lähdette toteuttamaan asioita, jotka vievät teitä kohti mielen vapautumista.

Tulette myös muuttuneella ja puhdistuneella energiallanne vetämään puoleenne uudenlaisia ihmisiä ja tapahtumia. Saattaa olla, että vanhat asiat menneisyydestä nousevat hetkellisesti esiin. Ne käyvät ikään kuin pinnassa ja poistuvat sitten energiastanne. Tämä aika ei suinkaan ole helppo, mutta se on tarkoituksenmukainen ja tärkeä. Ilman tämän vaiheen läpikäyntiä ei ole mahdollisuutta siirtyä sielulliseen energiaan, joten olkaa kärsivällisiä tässä puhdistusvaiheessa. Kehonne saattaa myös reagoida moninaisin tavoin, ja vaikka teillä on jo Valopallo käytössä niin se ei välttämättä vie vaivojanne pois ennen kuin sisäinen työ, jota kehollinen reagointi myös on, on ohi. Valopallon viisaus on vertaansa vailla, luottakaa siihen täysin.

Silloin kun teidän oma energianne on vähissä voitte pyytää Valo-olentojen, jotka ovat vierellänne antavan omaa energiaansa käyttöön,  jotta voitte käyttää Valopalloa esim. jonkun toisen ihmisen hyväksi. Ette voi koskaan käyttää toisen ihmisen energiaa Valopallon muodostamiseen, mutta Valo-olentojen kyllä. Käytätte silloin ikään kuin omaa energiaanne, sillä Valo-olennot, jotka ympäröivät teitä ovat teidän energiassanne läsnä auttamassa teitä kaikin tavoin, myös näin. Mutta käyttäkää heitä vain silloin kun omassa itsessänne ei ole tarpeeksi energiaa. Tiedätte sen siitä, jos muodostatte Valopallon eikä se halua irtaantua energiastanne toiseen, silloin te tarvitsette kaiken omaa energiaa ylläpitääksenne. Silloin on myös tärkeä tarkistaa oma tilanne, miksi olette tilassa, jossa omasta energiastanne ei pysty muodostamaan Valopalloa? Korjatkaa tälläinen tila mahdollisimman pian. On tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnista, jotta voi auttaa muita.

Monien eri tahojen energiat yhdistyvät Valopallossa, ja se saa apuvoimia tarvittaessa erilaisista kiteytymistä, riippuen kohteesta, jota se auttaa ja parantaa. Valopallo pystyy sisällyttämään itseensä kaiken tarpeellisen.

Käyttämällä Valopalloa itseenne chakrojen puhdistuksessa näette miten tietyt asiat nousevat elämässänne esiin. Ne ovat asioita, jotka tulee tasapainoittaa. Tasapainoitus tulee tehdä ihmisyyden tasolla pyhää rakkautta käyttäen.

Jos kuljetatte Valopallon itsenne kautta itseenne, se on ikään kuin harjoitusta liikuttaa energiaa, mutta samalla voitte myös diagnosoida itseänne, tarkkailla mihin Valopallo jää pidemmäksi aikaa, ja sen jälkeen yrittää ihmisyyden tasolla chakrojen alueita huomioiden korjata tilanne. On tärkeä, että pystytte korjaamaan omaa tilannettanne fyysisellä ihmisyyden tasolla, silloin tasapainottuminen on pysyvää ja sen kautta rakentavaa ja eteenpäin vievää.

Kehonne on kuin anturi, joka kertoo eri aihealueiden tilan. Tutkikaa sitä tarkoin ja kunnioittakaa kokonaisuuttanne.

Teidän erityiset oppaanne Jumalan Korkeimmasta Valosta Susanin kautta 

Koulutus sisältyy tällä hetkellä Kanavointikouluun.

Kysy lisää sähköpostilla, susan@olemus.fi.

Valopallo hoitoja tekevät:

Ida Hedman
adventuresofloveandlight.com  

Sirkka Aho
+39 389 0270817
sirkka@ilsentiero.fi

Kreeta Laukkanen
kreeta@zeven.fi
www.zeven.fi 

Sari Lehikoinen 
sari.lehikoinen@kolumbus.fi 
+35850 555 5979 

Neanda Naa
neanda@zeven.fi
+358 40 7767974
IG @neanda_naa

Kaija Pirinen
kaija.pirinen@goodmer.fi

+35850 368 2404


JUMALALLINEN YHTEYS HARJOITUS

Vuonna 2012 Egyptissä lomaillessani tuulisella rannalla kanavoin käsin kirjoittamalla Jumalallinen Yhteys harjoituksen.

Tämä kanavointi sai minussa huvittavia piirteitä aikaiseksi. Vastustin harjoitusta ja uhosin, että en missään nimessä istu 20:ta viikkoa ja kolmea tuntia päivässä. Mutta istuinpa kuitenkin ja se on yksi elämäni parhaista kokemuksista.

Heinäkuun 30. vuonna 2012 aloitimme 20 viikon harjoituksen 33 osallistujan kanssa käytännössä.

HARJOITUKSEN TARKOITUS:

on hiljentää mieli/ego ja sen jälkeen avautuu yhteys Jumalalliseen itseen. Olemme päivittäin niin vahvasti kiinni mielenmaailmassa, että tietoisuuden on mahdotonta avautua. Siksi tarvitsemme kolmen tunnin lähes päivittäistä harjoitusta, jotta mieli rauhoittuisi ja saisimme mahdollisuuden kuulla omaa sisäistä viisauttamme eli luoda yhteyden omaan jumalalliseen itseemme.

Ego ei pysty ilmentämään itseään silloin kuin olet hiljaisuudessa itsesi kanssa. Vähitellen tässä hiljaisuuden tilassa, jossa mieli ohjataan keskittymään muualle egosi alkaa antautumaan ja silloin syntyy luonnollisesti tila, jossa alat kuulemaan sisäisen viisautesi ääntä.

KÄYTÄNTÖ:

2,5 - 3 tunnin ohjattu harjoitus neljä kertaa viikossa kahdenkymmenen viikon ajan.

Harjoitus koostuu seuraavista osista:

- Hengitykseen keskittyminen 30 min

- Pal Dan Gum, kahdeksan liikkeen sarja

- Kehon tuntemusten aistiminen 20 min

- Energiakentän aistiminen 20 min

- Tyhjä tila/ ajatuksista vapaa tila 30 min

- Oman sanan, joka on sinulle kanavoitu mietiskely 20 min

- Avoin keskustelu ryhmän kanssa

Tässä harjoituksessa kohtaat itsesi ja et voi paeta mihinkään. Olet oikeasti vastakkain itsesi kanssa ja kesto 20 viikkoa takaa sen, että mielesi/egosi ei jaksa ylläpitää kuvitelmia tai "valhetta", vaan avaudut omalle kokonaisuudellesi.

Olemme tehneet kanavoinnista pienen vihkosen jossa harjoitus ja sen tarkoitus avautuu kokonaisuudessaan. Voit tilata sen sähöpostitse itsellesi,  susan@olemus.fi (10,-)

Tätä harjoitusta on vaikea toteuttaa käytännössä, joten olemme toteuttaneet sitä kerran kuukaudessa neljänä päivänä ja myös pääsiäisenä on perinteisesti ollut neljän päivän JY harjoitus. 

Seuraava iltaharjoitus klo 18-20:30 on toukokuussa ma 8- to 11

Ilmoittautuminen: susan@olemus.fi

Hinta 60€.