Ammattiin valmistava MENTAALINEN VALMENTAJA koulutus

Etsitkö elämänmuutosta, jossa voit toteuttaa omaa potentiaalia vapaasti. Tervetuloa kouluttautumaan ammattiin, jossa olet ihmisen auttamisen äärellä, käyttäen omaa elämänkokemustasi, persoonaasi ja viisauttasi. Mentaalinen Valmentaja koulutus antaa sinulle välineitä, jotka toimivat varmasti ja tuottavat hyviä tuloksia niin yksilöllisessä valmennuksessa kuin ryhmissä ja työtiimeissä.

Koulutus antaa sinulle valmiudet ja välineet opettaa ja ohjata mieltä, ajatuksia, tunteita, verbaalista ilmaisua ja käyttäytymistä.

Saat välineet aktivoida avartuvan ihmiskuvan, jossa sielutietoisuus on läsnä. Annat valmennettavallesi uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia, joiden kautta hän pääsee yhteyteen omaan voimaansa ja pystyy vapauttamaan energiaansa elämään ilman rajoitteita.

Opit ohjaamaan ihmistä oman alitajunnan ja päivätajunnan yhdistämisessä, jolloin mahdollisuudet luomiseen ja luovuuteen avautuvat aivan uudella tavalla käytäntöön, konkreettiseen elämään.

Valmentajana keskityt yksilön tai yrityksen tähän hetkeen. Ajatusten, visioiden, tunteiden, sanojen ja tekojen synkronointiin, jolloin tulos on se mitä halutaan ja haetaan. Tähän päästään oikeiden harjoitusten kautta, jolloin valmennettava tiedostaa itse mitä hänen tulee muuttaa elämässään ja miten valita toisin. Mentaalinen Valmennus on vahvassa roolissa tukemassa valmennettavan matkaa luomalla askeleita, jotka mahdollistavat sen mitä asiakas haluaa.

 1. Ihmisyys - jotta voimme valmentaa ihmistä meidän tulee ymmärtää kokonaisuus mitä ihmisyys on.
 • Ihmisyyden eri kerrostumat
 • Keho ja sen heijasteet
 • Traumat ja niiden vaikutus käyttäytymiseen
 • Tunteet, tunne lukot ja niiden avaaminen
 • Opitut tavat ja mallit
 • Asenteet
 • Uskomukset

2.    Ohjaus tasapainoon ja vapautumiseen - tasapaino ja vapautuminen merkitsevät jokaiselle yksilölle eri asioita, joten on tutkittava tarkoin toisen ihmisen kokonaisuus ennen kuin voimme tarjota hänelle askeleita tasapainoon ja sen myötä vapautumiseen.

Tasapaino on alati muuttuva tekijä ihmisyydessä. Ihminen on aina tekemisissä ulkoisten asioiden ja ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat häneen. Ne on otettava huomioon haettaessa tasapainoa ja vapautumista.

 • Ympäristön vaikutus
 • Omat voimavarat ja niiden lisääminen
 • Valinnat, päätökset ja sitoumukset
 • Alitajunnan ja tietoisen mielen yhteistyö
 • Ajatusten ohjaaminen
 • Luominen ja luovuus

3.     Feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat perusenergiat jotka ovat jokaisessa ihmisessä. Niihin liittyy asioiden virtaavuus ja hyvinvointi monella tavalla. Nämä energiat ja niiden suhde toisiinsa luovat ihmiselle identiteetin, jolla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 • Antaminen ja vastaanottaminen
 • Vuorovaikutustaitojen avautuminen
 • Kehonkieli
 • Erillisyydestä yhteyteen

4.    Energioiden puhdistus ja tasapainotus. Pystymme tekemään voimallista työtä energioiden kanssa, joka auttaa niin itseä kuin muitakin toteuttamaan itseä ja kulkemaan myötävirtaan.

 • Tilat
 • Ihmiset
 • Oma itse

5.    Sielutietoisuus tuo korkeampaa ymmärrystä. Tietoisuutta jolla pystyy katsomaan ihmisyyttä ja sen haasteita aivan toisesta näkökulmasta. Sen avulla löytyvät myös ratkaisut, jotka ovat eheyttäviä ja rakentavia.

 • Merkitys ja tarkoitus ihmisyydessä
 • Miten avaat sielutietoisuuden tukemaan elämääsi
 • Uudet näkökulmat ihmisyyteen ja elämään
 • Laajemman tietoisuuden antama ymmärrys

6.     Uuden alku on aina haasteellista. Yhden tavan muutos ja sen toteuttaminen pysyväksi malliksi vie melkein kolme kuukautta, mutta se tuottaa upeita tuloksia. Uusi alku on myös innostava ja luo energiaa jolla tehdään muutos. Hyvä valmentaja pystyy innostamaan asiakastaan luomaan oman muutoksen.

 • Askeleet joilla löydät perille
 • Valmennukset ABC
 • Eettiset säännöt ja niiden merkitys
 • Uusien ajatusten integroiminen elämään
 • Uusien tapojen sisäistäminen
 • Kokemusten kokeminen uudella tavalla
 • Läsnäolon vaikutus ja mahdollisuudet

7.     Harjoittelujakso on omien taitojen ja kykyjen käyttämissä konkreettisesti ihmisten kanssa. Kokemus tuo parhaimman opin ja palautteet ohjaavat oikeaan suuntaan. Lopputyössä syventyminen aiheeseen, joka todella innostaa sinua tekee sinusta mestarin, jolta eivät työt lopu.

 • Harjoittelu asiakkaiden kanssa
 • Lopputyön tekeminen

8.    Koulutus sisältää valmennuksen, joka pohjustaa oman yrityksen perustamista ja Mentaalisen Valmennuksen työkalujen hyödyntämistä omassa yritystoiminnassa. Yrittäjyyteen pohjustavassa valmennuksessa pääset käymään läpi:

 • Millainen yritystoiminta heijastaa sinua, sisimpääsi, osaamistasi ja tarkoitustasi
 • Mitä tarvitset voidaksesi lähteä luomaan yritystä kannattavalla ja kokonaisuuttasi tukevalla tavalla

Ryhmätapaamisten lisäksi sinulla on mahdollisuus yksilölliseen neuvontaan, joka auttaa sinua tehokkaasti innovoimaan omaa yritystoimintaasi ja toteuttamaan visiotasi. (217 €/1.5 h, sis. ALV 24 %)

14 kuukauden koulutus, jossa omien kokemusten kautta keräät työkalupakin ja asenteen jolla voit valmentaa ihmisen tai yrityksen hyvinvointiin. Koulutuksen jälkeen sinulla on kattava osaaminen ja tietoisuus miten valmentaa ja ohjata ihminen tai yritys kohti hyvää elämää ja menestystä.

Koulutus toteutuu lähiopetuksena Helsingissä. Koulutuksena aikana myös säännölliset verkkotapaamiset kaksi kertaa kuukaudessa ja viiden päivän retriitti, ryhmän kanssa yhdessä sovittuna ajankohtina.

Koulutuksen jälkeen saat ohjaajien työnohjauksen ja tuen.

Esimerkki Mentaalisen Valmennuksen yhdestä työvälineestä, joka johtaa tunteiden avautumiseen:

Mentaalisen Valmennuksen yksi väline auttaa sinua saamaan paremman tietoisuuden ihmisen hermostotilasta. Se tarjoaa työkaluja, kun ihmisestä tuntuu, että hän on jumissa stressaavassa sympaattisessa tilassa, eikä pysty rauhoittumaan. Opit ohjaamaan valmennettaviasi vapauttamaan oman tilan ja löytämään rennomman olon, jolloin tyytyväisyys kaikilla elämän osa-alueilla vahvistuu.

Itsetarkkailu metodilla, jonka opetamme sinulle, opit tiedostamaan miten keho ja hermosto reagoivat tilanteeseen ja pystyt tietoisesti erilaisilla, helposti toteuttavilla toiminnoilla rauhoittamaan kehon ja hermoston tilanteen, jolloin myös mieli rauhoittuu.

Vapautuminen rohkaisee sosiaaliseen sitoutumiseen ja antaa mahdollisuuden tuntea olo kotoisammaksi ja yhteys läheisiin ja muihin ihmisiin tapahtuu ilman esteitä. Keho tuntee turvallisuutta, rentoutuu helpommin ja stressi on vähäisempää eli yksinkertaisesti ihminen voi paremmin kaikin tavoin ja pystyy olemaan oma itsensä kaikissa tilanteissa. Energiataso nousee, jolloin suoriutuminen elämästä ja sen haasteista helpottuu. Elämä ei ole enää selviytymistä tai pakkoja vaan vapaita valintoja ja mahdollisuuksia.

Samalla kun tiedostaa mihin hermosto reagoi löytää reitin tilanteisiin joissa tunnekokemukset ovat olleet niin syvät, että ihminen ei ole pystynyt toimimaan koettujen tunteiden mukaisesti vaan on ohjautunut selviytymistoimintoon, jossa väistää tunteet. Nämä suljetut tunnekokemukset ohjaavat toimintaa ja ne estävät ihmistä avautumasta omalle olemukselle kokonaisena. Hermoston kautta eli kehollisten reaktioiden kautta pystytään yhdistymään tunteisiin, jotka ohjaavat ihmisen käyttäytymistä tiedostamattomasti ja vapauttamaan nämä jolloin ihminen vapautuu olemuksessaan.

Saat käyttöösi monia muita yksinkertaisia ja tehokkaita työvälineitä, joiden kautta pääset loistaviin tuloksiin valmennettaviesi kanssa.

Olemme 2009-2023 kouluttaneet 12 pitkää vuoden tai yli vuoden kestänyttä koulutusta, ohjanneet 35 Mentaalisen Valmennuksen kahdeksan viikkoista koulutusta. Susan on tehnyt tuhansia kanavointeja yli kolmen kymmenen vuoden aikana ja valmentanut satoja ihmisiä. Näiden kautta ihmisyys ja ihmisen potentiaali on tullut hyvin selkeäksi ja näiden kokemusten pohjalta Olemuksen Mentaalinen Valmentaja koulutus on syntynyt.

Kouluttajina Susan Hedman ja Ida Hedman

Koulutus on suomeksi ja englanniksi. This course is in Finish and English.

Mentaalinen Valmentaja koulutus alkaa helmikuussa 2024.

Viikonloput ovat:

2024

helmikuu 24-25,  maaliskuu 16-17,   huhtikuu 27-28,   

toukokuu 18-19,   kesäkuu retriitti,   elokuu 3-4

syyskuu 31.8-1.9,   lokakuu 19-20,   marraskuu 16-17

joulukuu 14-15

2025

tammikuu 11-12,   helmikuu 8-9, maaliskuu 8-9

Lisätiedot ja ilmoittautuminen susan@olemus.fi

Koulutuksen hinta on 5400 +alv 24% = 6696€


KANAVOINTIKOULU

- Korkeamman tietoisuuden aktivointi -

2019 kesällä Italiassa retriittiä ohjatessani sain tiedon Valon Oppailtani, että kaikki koulutukset, jotka on minulle on annettu Valosta ovat tähdänneet siihen, että ihminen avaa itsensä tietoisuuteen, jossa hän on yhteydessä niin kollektiiviseen tietoisuuteen kuin Valon taajuuteen. Tämä on luonnollinen tila jokaiselle ihmiselle, se on vain aikojen saatossa unohtunut ja mieli on saanut temmeltää vapaasti ilman rajoja ja ottanut näin ylivallan. Syntyi siis Kanavointikoulu, josta on nyt viides koulutus käynnissä.

Askeleet tämän tilan jälleen avaamiseen ovat selkeät:

Mentaalinen Valmennus, jossa kohtaat itsesi ja opit miten mieltä voi valmentaa.

Jumalallinen Yhteys harjoitus, ymmärrät harjoituksen merkityksen ja koulutat mieltäsi/egoasi antamaan tilaa sisäiselle viisaudellesi.

Valopallo harjoitukset avaavat aivojesi oikeaa lohkoa ja käpylisäkettä, joiden myötä avaudut korkeampaan tietoisuuteen.

Valopallo auttaa sinua puhdistamaan omasta keskilinjastasi ja chakroistasi estävät tekijät avautumiselle yhteyteen Korkeamman tietoisuuden kanssa.

Kanavointiharjoitukset avaavat sinua yhä enemmän ja saat kokea konkreettisesti olevasi kanava Korkeammalle tietoisuudelle.

Sinulla on myös mahdollisuus avautua näkemään energioita.

Siihen että aivojen rakenne ja mielen taajuus muutetaan korkeampaan värähteeseen vaaditaan paljon itsekuria ja harjoitusta, mutta oman tahdon ja halun kautta se on mahdollista. Tässä vaiheessa egosi on jo pienentynyt ja ymmärryksesi omasta olemassa olostasi on selkeämpää.

Voit käyttää kanavointia työvälineenä kaikessa mitä teet tai keskittyä yksin sen tekemiseen. Koulutuksessa saat myös työ välineeksi Valopallon, joka on energiahoito ja voit keskittyä myös sen tekemiseen. Nämä voit myös yhdistää kaikkeen siihen mitä jo nyt teet.

Pyysin kanavointia sanaan kanavointi ja tässä on vastaus:

KANAVOINTI sana kuvaa tietoisuuden tilaa jossa ihminen vastaanottaa informaatiota toisesta ihmisestä tai muusta elollisesta, hänen mielestä, kehosta ja sielusta eli hänen kokonaisuudestaan.

Tämä kyky on jokaisella ihmisellä, mutta kyky on unohtunut aikojen saatossa.

Kyvyn voi aktivoida harjoittelemalla ja avautumalla puhtaan pyyteettömästi toiselle ihmiselle, antamalla oma tila toiselle. Tässä tilassa ihminen voi vastaanottaa informaatiota oikeastaan mistä vain ja toisen esittämiin kysymyksiin tulee vastauksia.

Kanavointi on myös tila, jossa ihminen on yhteydessä puhtaimpaan ihmisosaansa ja on saman aikaisesti yhteydessä sielulliseen osaansa.

Kanavointi on sana tilalle, jossa ihminen yhdistyy puhtaimpaan värähtelyyn mitä ihmisyydessä on olemassa. Tila on eheyttävä ja parantava niin kanavoitsijalle kuin kanavoitavalle.

Kanavointikoulusta valmistuneet, jotka tekevät kanavointeja:

Pii Kieppu
+35840 724 0128
www.voimaajavaloa.fi

Kreeta Laukkanen
kreeta@zeven.fi
www.zeven.fi

Sari Lehikoinen
sari.lehikoinen@kolumbus.fi
+35850 555 5979

Pii Leskinen
pii.leskinen@gmail.com
+358 50 911 6494

Neanda Naa
neanda@zeven.fi
+358 40 776 7974
IG @neanda_naa