Tervetuloa mukaan matkalle Itseen!

Aloitamme matkan, joka on unohtumaton ja ennalta arvaamaton. Matkalla tulet kokemaan itkua ja naurua, turhautumista ja suuttumusta, iloa ja riemua, onnistumista ja epäonnistumista. Saat kokea auttajana olemista ja autettavana olemista, kiinni pitämistä ja luopumista. Muiden tuen ja sisäiset pelkosi ja niiden voittamiset. Matkan varrella on ylämäkiä ja ah niin leppoisia alamäkiä. Käyt paikoissa, joissa et ole ennen vieraillut ja kuten tiedät matkailu avartaa. Tälle matkalle et voi ottaa mitään vakuutuuksia vaan päinvastoin joudut päästämään irti kaikesta vakaasta, tutusta ja turvallisesta. Tulet kokemaan jotain sellaista, jossa otat askeleen eteen ja kaksi taakse, kolme eteen ja yhden taakse ja niin edelleen, mutta tämä on matka, joka on kaikkein merkityksellisin ja arvokkain mitä voit tehdä. Tämä on kutsu matkalle itseen!

Koulutus alkaa maaliskuussa 2019

2-3 maaliskuuta
jatkuen viikonloppu tapaamisilla keraan kuukaudessa
Maaliskuu 30-31
Huhtikuu 27-28
Toukokuu 25-26
Elokuu 10-11
Elokuu 31-syyskuu 1
Syyskuu 28-29
Lokakuu 26-27
Marraskuu 23-24
Joulukuu 14-15
2020 Tammikuu 11-12

Helmikuu 7-8

Koulutuksen hinta on 1920,- (sis. alv 24%), jonka voi maksaa esim. kuukausi kerrallaan (160,-/kk).

Ilmoittautumiset ja lisätiedot susan@olemus.fi

Koulutuksen 7 vaihetta

Ensimmäinen vaihe, minun elämäni
Kuvaus:
Ensimmäisen vaiheen tarkoitus on eheyttää syntymä, lapsuus, koti ja ympäristö missä olet kasvanut sellaiseen tilaan, että se ei estä kulkemasta omassa elämässä eteenpäin. Syvällisempi tarkastelu avaa asioiden ja tapahtumien taustalla olevia ilmiöitä, mikä avaa mahdollisuuden tuntea kiitollisuutta vanhempia ja lapsuutta kohtaan.
Tavoitteet:

Näkökulma omaan elämään syvenee, ihminen oppii näkemään itsensä osana laajempaa kokonaisuutta.

Toinen vaihe, minä maailmassa
Kuvaus:
Perehdytään omiin sosiaalisiin taitoihin, toimintamalleihin, rutiineihin sekä niiden taustalla oleviin käsityksiin erilaisissa elämäntilanteissa. Syvennytään omaan elämän asenteeseen sekä siihen kuinka se vaikuttaa kykyyn selviytyä erilaisista tilanteista.
Tavoitteet:

Itsetuntemus syvenee tarkkailun kautta. Ihminen oppii muuntamaan oman käyttäytymisensä tilanteiden mukaan.

Kolmas vaihe, minä suhteessa muut
Kuvaus:
Kolmannessa vaiheessa keskitytään suhteisiin (tunteet). Ensin lapsuuden suhteisiin ja sitten aikuisuuden suhteisiin niin työ-, ystävyys-, kuin parisuhteisiinkin. Miten selviän ihmisten kanssa ja kuinka paljon pystyn ilmaisemaan omaa totuuttani? Katsomme miten minäkuva vaikuttaa vuorovaikutukseen ja mitä sille voi tehdä?
Tavoitteet:

Ihminen oppii tunnistamaan sen, kuinka tunteet syntyvät ja miten oma käyttäytyminen vaikuttaa niiden syntymiseen.

Kehon heijasteet, koulutustilaisuus
• Koulutuksessa käydään läpi oman kehon heijasteet sekä perehdytään siihen, kuinka ne rakentavat elämää ja elämän tilanteita.

• Opetellaan, kuinka on mahdollista tunnistaa toisten ihmisten tunteita, mitä ne tarkoittavat ja kuinka niihin voi vastata elämää rakentavalla tavalla.

Neljäs vaihe, ajatuksen voima
Kuvaus:
Neljännessä vaiheessa perehdytään ajatuksen voimaan ja opetellaan kuinka, sitä on mahdollista käyttää oman elämän luomisessa. Tähän mennessä on opittu minkälaisia asenteita ja malleja itsessä on ja milloin omat heikoimmat puolet tulevat esille ja ihminen kokee turhautumista itsen suhteen. Nyt lähdetään luomaan muutosta asenteissa ja ajatuksissa, viedään ne ensin tunteiden tasolle sitten sanoiksi ja teoiksi.
Tavoitteet:
Ihminen oppii käytännössä sen, kuinka ajatukset rakentavat elämää ja kuinka ne heijastuvat takaisin ympäröivästä maailmasta.
Viides vaihe, muutoksen vakiinnuttaminen
Kuvaus:
Tunnistetaan erilaisia muutoksen sietokykyyn vaikuttavia ominaisuuksia, joita on mahdollista vahvistaa tarkoituksen mukaisten harjoituksien avulla.. Nyt lähdetään luomaan muutosta asenteissa ja ajatuksissa, viedään ne ensin tunteiden tasolle sitten sanoiksi ja teoiksi.
Tavoitteet:
Muutoksesta tulee konkreettinen, kun elämästä poistetaan sitä mikä ei toimi ja luodaan tilalle paremmin toimivaa.
Kuudes vaihe, sisäisen viisauden etsiminen
Kuvaus:
Aikaisemmat vaiheet ovat herättäneet sisäiset kyvyt tarkkailla mieltä ja sen toimintaa. Oman elämän haasteet, niiden tarkoitukset ja merkitykset ovat avautuneet, joten on aika lähteä eteenpäin. Kun oma voima on otettu käyttöön, todennettu ja testattu mallien muutoksilla ja elämänmuutoksilla, on aika korostaa omaa totuutta ja sen merkitystä sekä erityisesti sitä, että omat puheet eivät vahingoita muita.
Tavoitteet:
Elämän ymmärtäminen ja sen mukainen tietoisuuden kehittyminen avaa laajemman näkemyksen, jossa on mahdollista huomioida itsen lisäksi, oman toimintansa vaikutukset ympäristöön ja lähimmäisiin.

Seitsemäs vaihe, tasapainoinen elämä

Kuvaus:
Seitsemännessä vaiheessa harjoitellaan toimintaa, jossa rakkaus ja myötätunto ohjaavat tekemistä. Jätetään itse taka-alalle ja keskitytään muiden hyvinvointiin aidosti sydämestä lähtöisin.
Tavoitteet:
Rakkaus ja kunnioitus itseä ja muita kohtaan on kiinteä osa elämää. Tässä vaiheessa itsen pitäisi olla eheytynyt jo niin paljon, että pystyy antamaan muillekin. Jos kaikki on mennyt hyvin matkalla tähän pisteeseen, niin ihmisen pystyy kokemaan hetkittäin pyyteetöntä rakkautta.

Mitä muuta koetaan koulutuksessa:

Ravinnon vaikutus hyvinvointiin
Valmennukseen osallistuvilla on mahdollisuus kokea käytännössä, miten ravinto vaikuttaa omaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Osallistujilla on mahdollisuus kuunnella Anita Saastamoisen ravintoluento ja saat itse valita lähdetkö kokeilemaan hänen neuvontaansa. Ajatuksena on, että oma kokemus on paras ohjatessaan muita.
Liikunnan vaikutus hyvinvointiin
Tarkoituksena on myös kohentaa merkittävästi aerobista kuntoa, jota kehitetään Petri Hännisen juoksukoulun avulla. Hän laatii jokaiselle oman henkilökohtaisen ohjelman ja opiskelijat noudattavat sitä, jotta saisivat kokemuksen miten hyvä fyysinen kunto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin sekä mentaalisesti että fyysisesti.
Harjoituksien merkitys
Jokaisessa eri vaiheessa käytetään erilaisia harjoituksia, jotta osallistuja voisi kokea omakohtaisesti omaa itseään. Ohjaajat eivät anna valmiita vastauksia, vaan johdattelevat osallistujat kokemaan ja löytämään itselleen sopivat ratkaisut.
Tilaisuuksissa tehdään erilaisia mielikuva- ja reinkarnaatioharjoituksia sekä meditaatiota mielen rauhoittamiseksi ja keskittymiskyvyn lisäämiseksi. Haastavissa aihekokonaisuuksissa hyödynnetään kanavointia sekä ryhmätukea vaativien kysymyksien avaamiseksi. Lisäksi tehdään erilaisia ryhmätöitä asiakokonaisuuksien avaamiseksi.
Harjoituksien tärkeyttä painotetaan säännöllisissä tapaamisissa, sillä ilman niitä opittu tieto ei siirry käytännön tasolle.
Sääntönä harjoituksissa on, että mikään selitys ei kelpaa harjoitusten tekemättä jättämiseen. Ainoa mahdollisuus tuoda sisäinen ymmärrys ulkoiseksi muutokseksi on viedä tieto käytäntöön eli elää se todeksi.
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: susan@olemus.fi